דברים

הרב אוריה

>>

>>

>>

הקדמת משה לדברים - בית וגן

כי תבא תשע''ט

מדברים ועד שופטים

ספר דברים - הדרכה חדשה - גבע''ש

פרשת דברים תשעח - א - הרמב''ן אברבנאל ורש''ר

פרשת דברים - אהלי יוסף

פרשת דברים תשעח - ב - מהלכי האחרונים