בראשית פ"א 5 - הפסוקים - תהום ארץ רוח ושמיים- גוף נפש רוח ונשמה

הרב אוריה

>>

>>